مسابقات اتومبیل همسترها

یک پارک سرگرمی در آمریکا اقدام به برگزاری مسابقات اتومبیل مخصوص همستر ها کرده ، طول پیست مسابقات 5 متر می باشد که تاکنون مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان از پارک قرار گرفته است .

ادامه مطلب ادامه مطلب
ادامه مطلب