تبلیغ با بدن نیمه برهنه برای انتخابات ریاست جمهوری

آواپیک : : :  تبلیغ با بدن نیمه برهنه برای انتخابات ریاست جمهوری ! : : :

 تبلیغ با بدن نیمه برهنه برای انتخابات ریاست جمهوری

 

یک زن فرانسوی که اخیرا حزبی تأسیس کرده، با حالتی نیمه عریان به خیابان ها آمده تا تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را آغاز کند.

خانم «سیندی لی» اخیرا حزب “خوشگذران ها” را در فرانسه تأسیس کرد. وی روز گذشته با لباس های نیمه عریان به خیابان های پاریس آمد و تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را کلید زد.
شعار اصلی وی در انتخابات، دست یافتن شهروندان فرانسوی به “خوشگذرانی”، “لذت”، “آزادی” و “خوشبختی” است. وی می گوید در صورت رئیس جمهور شدن این چهار امتیاز را برای شهروندان فرانسوی فراهم خواهد کرد.
وی که 30 سال سن دارد، با پوشیدن لباس های نیمه عریان تلاش کرده ضمن جلب توجه مردم، نشان دهد که فردی به اصطلاح آزاد است و از آزادی شهروندان طرفداری خواهد کرد.
گفتنی است انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه در سال 2012 برگزار خواهد شد. وی انتخابات ریاست جمهوری 2002 و 2007 فرانسه نیز خود را نامزد انتخابات کرده بود اما بر اساس قانون اساس فرانسه هر نامزدی باید حداقل موافقت 50 درصد از نمایندگان پارلمان فرانسه برای حضور در انتخابات را کسب کند اما او در دوره قبل موفق به این کار نشده بود.

منبع:خبرگزاری پانا

ادامه مطلب ادامه مطلب
ادامه مطلب