حضور عریان مجری زن در یک برنامه! +عکس

گیره بینی

آواپیک : : : شهرت مجری زن با حضور عریان در یک برنامه! +عکس : : :

پاملا دیوید مجری زن آرژانتینی ، با پوشیدن لباس های عریان و نیمه عریان در برنامه خود، بینندگان برنامه و محبوبیت و معروفیت خود را افزایش می دهد.این امر باعث جنجال های نسبتا زیادی در تلویزیون آرژانتین شده است.
پاملا در سال ۱۹۷۸ در کوردوبا به دنیا آمده و پس از مهاجرت به سانتیاگو در دوران کودکی به یک مدل معروف تبدیل شد و در منطقه خود به عنوان دختر شایسته چندین بار انتخاب شد تا سر انجام توانست تاج ملی آرژانتین که متعلق به ملکه گردشگری آرژانتین است را بدست آورد.

حضور عریان مجری زن در یک برنامه! +عکس (1) حضور عریان مجری زن در یک برنامه! +عکس (2)

ادامه مطلب کیف آلوما والت ادامه مطلب
ادامه مطلب