عکسهای فوتبال جنیفر لوپز با کفشهای پاشنه بلند

آواپیک : : : عکسهای فوتبال دیدنی جنیفرلوپز با کفشهای پاشنه بلند  : : :

جنیفر لوپز که این روزها حسابی سر و صدا راه انداخته و در تمام سایت های حداقل یک خبر در مورد او دیده می شود به کشور پرو سفر کرده است. او در این سفر تنها به نظر می رسد و گویا دوست 24 ساله خود را همراه ندارد.
جنیفر در حال عبور از خیابان بود که پا به توپ شد و به حرکات نمایشی با توپ پرداخت که سوژه مناسبی برای عکاسان فراهم کرد.

عکسهای فوتبال جنیفر لوپز با کفشهای پاشنه بلند (4) عکسهای فوتبال جنیفر لوپز با کفشهای پاشنه بلند (3) عکسهای فوتبال جنیفر لوپز با کفشهای پاشنه بلند (1) عکسهای فوتبال جنیفر لوپز با کفشهای پاشنه بلند (2)

ادامه مطلب ادامه مطلب
ادامه مطلب