هنرمندان در مرقد امام(ره)

خبرنامه دانشجویان ایران:جمعي از هنرمندان سينما با حضور در بهشت زهرا(س) و مرقد مطهر امام راحل با آرمان‌هاي امام (ره) و شهدا تجديد ميثاق كردند.
به گزارش فارس، در اين مراسم كه با حضور هنرمنداني چون، مجيد مجيدي، هوشنگ توكلي، سيدرضا ميركريمي، محمدرضا شرف‌الدين، محمدمهدي عسگرپور، عليرضا داوود‌نژاد، حبيب احمدزاده، بيژن ميرباقري، مازيار ميري، مجتبي راعي، منوچهر محمدي، حبيب‌دهقان‌نسب، حميد آخوندي، حسن برزيده و جعفر صانعي‌مقدم برگزار شد، هنرمندان سينما در ابتدا با حضور در بهشت زهرا و حاضر شدن بر مزار شهيدان آويني و صياد شيرازي و جمعي از شهداي آزادسازي خرمشهر و سپس با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمان‌هاي امام و شهدا تجديد ميثاق كردند.

ادامه مطلب ادامه مطلب
ادامه مطلب